Opschorten competities

  29 september 2020
Opschorten competities

Beste Leden

Naar aanleiding van de op afgelopen maandag, door het landelijk OMT gepresenteerde, nieuwe maatregelen ter bestrijding van COVID-19, heeft het bestuur besloten om alle door het WAC Beek en Donk georganiseerde zaalvoetbalcompetities voor de duur van 4 weken op te schorten. Deze maatregel houdt in dat er tussen donderdag 1 oktober en donderdag 22 oktober dus niet gevoetbald zal worden. Op 29 oktober hervatten we vooralsnog de competitie.

De situatie in en rond de sporthal wordt dusdanig onoverzichtelijk (het sportcafé is gesloten en de tribunes ingeschoven) dat wij het niet mogelijk achten om een veilige sportomgeving te kunnen garanderen. Als bestuur kunnen en willen we de gezondheid van onze leden en hun families op geen enkele manier in gevaar brengen. We rekenen op jullie begrip

In goed overleg met de zaalbeheerder is afgestemd dat de betreffende wedstrijden op een later tijdstip kunnen worden ingehaald en dat deze maatregel dus geen (financiële) consequenties heeft voor de competitie, de teams of het WAC..

De situatie wordt wekelijks heroverwogen en al naar gelang het zich ontwikkelt zullen we nieuwe besluiten nemen. Uiteraard houden we jullie daarvan tijdig op de hoogte.

Nogmaals, we rekenen op jullie begrip en hopen dat we de competities zoals gezegd op donderdag 29 oktober weer kunnen hervatten.

Bestuur WAC Beek en Donk