Bestuur

- -        - -

De samenstelling van het WAC-bestuur is momenteel als volgt:

Eric van Heijnsbergen
Voorzitter
voorzitterwac@gmail.com

Ruud van de Vossenberg 
Secretaris
secretariswac@gmail.com

Luca van Heijnsbergen 
Ledenadministratie
leden.wacbeekendonk@gmail.com

Guus Hurkmans 
Competitieleider
competitieleider.wac@gmail.com

Mark van Vijfeijken
Penningmeester
penningmeesterwac@gmail.com

Eric van Heijnsbergen
Contactpersoon scheidsrechters
heijn513@planet.nl

Joost Huijbers
Public relations/Website
publicrelations.wac@gmail.com

Albert van der Ven
Bestuurslid
albertwac@gmail.com

Teun Kuypers
Bestuurslid